Showing posts with label sungai beku. Show all posts
Showing posts with label sungai beku. Show all posts

Wednesday, March 21, 2012

Sungai Yang Beku

kuasa Allah..apa saja boleh berlaku....

Allah Pencipta langit dan bumi, dan bila Dia berkehendak sesuatu, maka Dia hanya mengatakan kepadanya:  "Jadilah!" Lalu jadilah ia." [Al Baqarah:117]